ESCO PROJEKTI

ESCO je skraćenica od Energy Service Company i označava poslovni model koji obuhvaća razvoj, izvedbu i financiranje projekata s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti. Cilj svakog projekta je smanjenje troškova za energiju i održavanje ugradnjom nove, učinkovitije opreme i optimiziranjem energetskih sustava, čime se osigurava otplata investicije kroz ostvarene uštede u razdoblju od nekoliko godina ovisno o klijentu i projektu.
Kod ESCO modela BEST ENERGY SOLUTIONS u potpunosti financira ulaganje u mjere energetske učinkovitosti, naplaćuje se iz dijela ostvarenih ušteda kroz ugovoreni vremenski rok, a klijent ostvaruje zaradu bez ikakvih investicijskih ulaganja.

ESCO usluga, tj. prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti “energetska usluga” jest provedba projekta energetske učinkovitosti i ostalih povezanih aktivnosti temeljena na ugovoru o energetskom učinku s jamstvom da u referentnim uvjetima vodi do provjerljivog i mjerljivog ili procjenjivog poboljšanja energetske učinkovitosti, ušteda energije i/ili vode. Ugovorom o energetskom učinku pružatelj ESCO usluge, tj. energetske usluge snosi rizik ostvarivanja zajamčene uštede.

Tijek ESCO projekta:

 1. Energetski pregled zgrade s izračunom isplativosti primjene mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti
 2. Definiranje mjera energetske učinkovitosti koje će se provoditi u dogovoru s vlasnikom zgrade
 3. Sklapanje ESCO ugovora o energetskom učinku s definiranim:
  • načinom financiranja ulaganja,
  • plaćanjem energetske usluge,
  • obračunom naknade za energetsku uslugu,
  • razdobljem na koje se sklapa ugovor
 4. Izvođenje projekta
 5. Mjerenje i verifikacija ušteda
 6. Otplata investicije nakon dogovorenog perioda od 3 do 10 godina

BEST ENERGY SOLUTIONS pruža ESCO usluge na području zgradarstva, javne rasvjete i industrije.