EU FONDOVI I NATJEČAJI


EU FONDOVI U INDUSTRIJI

VIŠE

EU FONDOVI U USLUŽNOM SEKTORU

VIŠE
EU FONDOVI ZA ENERGETSKU OBNOVU JAVNIH I VIŠESTAMBENIH ZGRADA

VIŠE

BEST ENERGY SOLUTIONS preuzima rizik prijave klijenta na natječaje na području energetske učinkovitosti. Ukoliko procijenimo kako se radi o projektu s visokim potencijalom uspjeha naplaćujemo se isključivo u postotku od dobivenih bespovratnih sredstava. To znači da u slučaju da prijava ne bude odobrena klijent ne snosi nikakve troškove.