ETAŽIRANJE

  • Postupak kojim se uspostavlja vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade. Tako uspostavljeno vlasništvo upisuje se u zemljišne knjige
  • Dok se ne izvrši etažiranje, vlasništvo se vodi po idealnim dijelovima ( svi suvlasnici su vlasnici cijele nekretnine u određenim omjerima). Nakon etažiranja svaki vlasnik je upisan kao vlasnik točno određenog pripadajućeg dijela i tada može potpuno slobodno raspolagati svojim vlasničkim dijelom, odnosno utvrditi točni udio u svim zajedničkim troškovima proporcionalno svom suvlasničkom udjelu
  • Etažirati se mogu kuće sa dva ili više stanova te zgrade sa stanovima