ENERGETSKI PREGLED VELIKIH PODUZEĆA

Velika poduzeća

Velika poduzeća su sva trgovačka društva koja ispunjavaju barem dva od slijedeća tri uvjeta:
– ukupna aktiva od najmanje 130.000.000,00 Kn
– godišnji prihod od najmanje 260.000.000,00 Kn
– prosječno najmanje 250 radnika tijekom poslovne godine.

Zakonske obveze provođenja energetskih pregleda

Pravilnik o energetskim pregledima velikih poduzeća (NN 123/2015) propisuje način provođenja energetskog pregleda. Energetski pregled uključuje i energetski pregled povezanih i ovisnih društava velikih poduzeća.
Izvješće o energetskom pregledu zgrade sadržava:
• Pripremne radnje
• Prikupljanje svih informacija o proizvodnim i poslovnim procesima i potrošnji energije velikog poduzeća
• Provođenje kontrolnih mjerenja potrošnje energije pojedinih sustava
• Analizu potrošnje i troškova svih oblika energije u ovisnosti o proizvodnji odnosno poslovnom procesu
• Definiranje energetskih potrošnih centara
• Prijedlog ekonomski opravdanih mjera sa proračunima životnog ciklusa mjera
• Analiza mogućnosti priključenja na postojeću i/ili planiranu distribucijsku mrežu centralnog i zatvorenog toplinskog sustava i sustava centraliziranog hlađenja
• Analiza transporta
• Dijagram toka energije i tvari, te vode i otpada
• Zaključak s preporukama mjera za povećanje energetske učinkovitosti uključujući izračun procjenjene vrijednosti ulaganja i interne stope rentabilnosti za životni ciklus mjere energetske učinkovitosti koje se oslanjaju na dobivene podatke

Pravilnik o energetskim pregledima

Obveze energetskog pregleda velikih poduzeća (prema Ministarstvu gospodarstva – NN 123/2015) ne izuzimaju obvezu provođenja energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada (prema Ministarstvu graditeljstva – NN 48/2014).