PROJEKT MODERNIZACIJE RASVJETE

Projektiranje zamjene postojeće rasvjete novom, energetski učinkovitom možemo podijeliti na projekte javne rasvjete i projekte u zgradarstvu.

Ukoliko se radi o projektu javne rasvjete dokumentacija se izrađuje sukladno obavljenom energetskom pregledu.
Lokalnim samooupravama na raspolaganju su značajna bespovratna sredstva za ugradnju energetski učinkovite i ekološki prihvatljive rasvjete, pa je prilikom projektiranja potrebno uzeti u obzir uvjete natječaja. Uz smanjenje potrošnje električne energije poboljšava se kvaliteta javne rasvjete, te se nova rasvjeta usklađuje sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćena i prihvaćenom Europskom normom za cestovnu rasvjetu HR EN 13201.

U slučaju zgradarstva samom projektiranju prethodi mjerenje dimenzija prostora gdje se ugrađuje nova rasvjeta, mjerenje trenutnog nivoa osvjetljenja u odnosu na potrebni, analiza postojećeg sustava rasvjete, izrada svjetlotehničkog proračuna nove rasvjete.

Surađujemo s nizom stručnih konzultanata i tvrtki kako bi proizvod i poslovni model zadovoljili sve potrebe korisnika.
Nudimo:

 • Analizu postojećeg stanja
 • Prijedlog tehničkih rješenja (elaborat energetskog dobitka sa analizom potrošnje el.energije i svjetlosnog učinka)
 • Modernizaciju postojeće rasvjete s ciljem racionalizacije potrošnje električne energije
 • Smanjenje troškova za pogon i održavanje
 • Otplatu investicije kroz ostvarene uštede
 • Upravljanje projektom do povrata investicije
 • Predaju klijentu nakon povrata investicije
 • Integralni pristup u: pripremi, projektiranju, proizvodnji, implementaciji stečenih znanja
 • Inteligentno tehničko rješenje po sistemu „ključ u ruke”.
 • Održavanje ugrađene opreme 60 mjeseci
 • Konzalting pri određivanju mogućnosti financiranja projekata
 • Razumijevanje postojećih mogućnosti, ciljeva i prioriteta EU fondova
 • Prepoznavanje EU programa relevantnih za sektor Vaše djelatnosti ili Vaš projekt
 • Identifikacija svih natječaja iz Vama odgovarajućih programa
 • Izrada potpune ili djelomične projektne dokumentacije ovisno o Vašim potrebama
 • Upravljanje projektom do povrata investicije
 • Naši inženjeri su certificirani IPMA voditelji projekata
 • KNOW-HOW koji jamči kvalitetne primjene opće prihvaćenih poslovnih načela, metoda i protokola pri realizaciji projektnog plana

Osim projektiranja nudimo i uslugu odabira najpovoljnijeg izvođača te stručni nadzor nad ugradnjom novih rasvjetnih armatura.