Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma

U 2022. godini nas očekuju pozivi za „Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma” u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Njime će se  financirati turističke djelatnosti za javni i privatni sektor. Među prihvatljivim troškovima će biti i  izgradnja novih smještajnih kapaciteta.  

Posljednji ovakav poziv bio je davne 2016. godine. Objava poziva se očekuje u 3. kvartalu 2022., a ugovaranje do kraja 2022. godine.  

Saznajte više o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti [2021. - 2026.] 


Tko se može prijaviti?

Na natječaj za financiranje razvoja održivog, inovativnog i otpornog turizma moći će se prijaviti:

 • Mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva.
 •  Putničke agencije, turoperatori i pružatelji ostalih rezervacijskih usluga te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.
 •  Županije, gradovi, općine, trgovačka društva u pretežitom javnom vlasništvu, javne ustanove, pravne osobe javnog vlasništva koje upravljaju turističkom infrastrukturom ili sportsko-rekreacijskim centrima u zonama aktivnog turizma ako imaju pravo građenja.
 •  Javno – privatna partnerstva.

Visina bespovratnih sredstava

Planirana je objava:

 • jednog poziva za javnu turističku infrastrukturu, alokacije 930.000.000,00 kn te
 • tri poziva na privatnu turističku infrastrukturu ukupne alokacije 1.250.000.000,00 kn. 

Na što se mogu utrošiti bespovratna sredstva? 

Ovo su prihvatljive aktivnosti i troškovi koje možete financirati bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

 Izgradnja, obnova i/ili rekonstrukcija objekata:
 • Troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije
 • Troškovi izgradnje, obnove i/ili rekonstrukcije objekta
 • Troškovi pripremnih, zemljanih, građevinsko- obrtničkih, elektrotehničkih i strojarskih radova te troškovi uklanjanja
 • Komunalni doprinos, trošak priključaka na vodovod i odvodnju te na elektroenergetsku mrežu
 • Troškovi ishođenja građevinske i uporabne dozvole
 • Troškovi usluge provedbe energetskog pregleda te izrade energetskog certifikata nakon provedbe projekta
 • Izgradnja dodatnih sadržaja s pripadajućom infrastrukturom

Opremanje objekata:

 • Troškovi opremanja vezanih za investicije po modelu kružnog gospodarstva
 • Nabava namještaja i opreme
 • Nabava energetski učinkovitijih vozila/plovila isključivo u svrhu prijevoza posjetitelja
 • Nabava strojeva i radnih vozila
 • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja
 • Nabava informatičke opreme

 Energetska obnova objekata i postavljanje sustava za korištenje OIE:

 • Troškovi ulaganja u poboljšanje energetske učinkovitosti
 • E-punionice za električna vozila (automobili, bicikli, romobili)
 • Troškovi ulaganja u postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
 • Trošak nabave, ugradnje, mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon sustava za proizvodnju energije

Usavršavanje djelatnika

Promocija, vidljivost i marketing


Svi projekti će morati zadovoljiti opće uvjete prihvatljivosti: 

 • Investicije moraju imati digitalnu i zelenu komponentu. 
 • Prednost će imati projekti u visokom stupnju zrelosti tj. koji su spremni odmah započeti i imaju sve potrebne dozvole (pravomoćna građevinska dozvola). 

Izgradnje novih objekata će biti dozvoljena samo u područjima s nižim indeksom turističke razvijenosti. 

U 1. kategoriji prema Indeksu turističke razvijenosti bit će dozvoljena samo rekonstrukcija postojećih objekata.

Cilj natječaja za razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma

Neki od ciljeva koji se žele postići ovim natječajem su:

 • Potaknuti digitalnu i/ili zelenu tranziciju
 • Potaknuti društvenu održivost turizma
 • Promovirati regionalnu diverzifikaciju i specijalizaciju stvaranjem turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti 

Za sve detaljne informacije možete nas kontkatirati na: ovaj email.